Hoeveel erfbelasting betaal je in Nederland?

Hoeveel erfbelasting betaal je in Nederland?

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over het vermogen dat iemand erft na het overlijden van een familielid of een andere persoon. In Nederland wordt deze belasting ook wel successierecht genoemd. Het bedrag dat je aan erfbelasting moet betalen, hangt af van verschillende factoren, zoals de hoogte van de erfenis en de relatie tussen jou en de overledene. In dit artikel zal ik uitleggen hoe erfbelasting werkt en hoeveel je in Nederland kunt verwachten te betalen.

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen dat niet alle erfenissen belastbaar zijn. Er zijn verschillende vrijstellingen en tarieven die van toepassing zijn op erfbelasting. De hoogte van de belasting wordt bepaald aan de hand van de waarde van de erfenis en de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. De tarieven kunnen variëren van 10% tot 40% van de waarde van de erfenis.

Vrijstellingen

Er zijn verschillende vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn op erfbelasting. Zo is er een algemene vrijstelling die geldt voor iedereen die een erfenis ontvangt. Daarnaast zijn er speciale vrijstellingen voor bepaalde groepen erfgenamen, zoals partners en kinderen. Deze vrijstellingen kunnen ervoor zorgen dat een deel van de erfenis niet belastbaar is.

Tarieven

De tarieven voor erfbelasting variëren afhankelijk van de hoogte van de erfenis en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de waarde van de erfenis en hoe verder de relatie, hoe hoger het tarief. Hieronder volgt een overzicht van de tarieven die van toepassing zijn in 2024:

  • Partners en kinderen: 10% over de eerste € 126.723 en 20% over het meerdere
  • Kleinkinderen: 18% over de eerste € 126.723 en 36% over het meerdere
  • Overige erfgenamen: 30% over de eerste € 126.723 en 40% over het meerdere

Daarnaast gelden er ook nog speciale tarieven voor bepaalde soorten erfenissen, zoals bijvoorbeeld een erfenis in de vorm van een woning of onderneming.

Rekenvoorbeeld

Laten we eens kijken naar een voorbeeld om te zien hoeveel erfbelasting je zou moeten betalen in Nederland. Stel dat je een erfenis ontvangt van € 200.000 van je overleden grootvader. Omdat je een kleinkind bent, geldt voor jou het tarief van 18% over de eerste € 126.723 en 36% over het meerdere.

  • 18% van € 126.723 = € 22.809,14
  • 36% van € 73.277 (€ 200.000 – € 126.723) = € 26.377,32

In totaal zou je dus € 22.809,14 + € 26.377,32 = € 49.186,46 aan erfbelasting moeten betalen over deze erfenis.

Conclusie

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over het vermogen dat iemand erft na het overlijden van een familielid of een andere persoon. De hoogte van de belasting hangt af van verschillende factoren, zoals de waarde van de erfenis en de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. In Nederland gelden er verschillende vrijstellingen en tarieven voor erfbelasting, die ervoor kunnen zorgen dat een deel van de erfenis niet belastbaar is. Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de regels en tarieven die van toepassing zijn in jouw situatie, zodat je niet voor verrassingen komt te staan bij het erven van een vermogen.

Hoeveel erfbelasting betaal je in Nederland?
Schuiven naar boven